Avtalet försäkrar 2018

Årets version av Avtalet försäkrar – För kommun- och landstings/regionanställda med flera har kommit och skickats ut till berörda förbund. Skriften beskriver de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningar. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

Hämta här.

Nytt avsnitt av OFR-podden!

Omlokalisering av statliga myndigheter – vad händer efter AD-domen?
Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon intervjuas av Åsa Bjerkesjö OFR om vad AD-domen, som gör gällande att statligt anställda måste flytta med då myndighet omlokaliseras, innebär.
Gå in och lyssna här.

AID är reviderat

Det partsgemensamma klassificeringssystemet för gruppering av arbetsuppgifter, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är reviderat. Efter en längre tids översynsarbete i den partsgemensamma statistikkommitteén kan nu ett uppdaterat AID lanseras. Nya etiketter har tillkommit, några etiketter har strukits och många etiketter har fått nya eller förändrade benämningar och/eller beskrivningar. Fortsätt läsa AID är reviderat

Evalena Ödman ny förbundsjurist

Vi välkomnar vår nya förbundsjurist Evalena Ödman till OFR. Närmast kommer Evalena från Diskrimineringsombudsmannen där hon utredde anmälningar om diskrimineringar i arbetslivet. Evalena, som är 53 år, har tidigare varit ombudsman vid KyrkA och har också erfarenhet från LO-TCO Rättsskydd där hon var förbundsjurist i åtta år.

Fortsätt läsa Evalena Ödman ny förbundsjurist

Nytt avsnitt av OPR-podden!

#Metoo – vad gör vi nu?
Åsa Bjerkesjö, OFR, intervjuar Mika Romanus, Förbundsdirektör på Teaterförbundet för scen och film, om deras arbete kring sexuella trakasserier efter #metoo-uppropen
Gå in och lyssna här.

Nytt material om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

I samarbete med våra medlemsförbund har vi  tagit fram en folder om hur man kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete – metoden för en bättre arbetsdag riktar sig till  skyddsombud, förtroendevalda och till alla som har ett intresse för arbetsmiljöfrågor.    Fortsätt läsa Nytt material om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Oväntad pensionssänkning kan drabba äldre kommun- och landstingsanställda

Med anledning av skriverier i olika media i veckan kring en eventuell pensionssänkning för äldre kommun- och landstingsanställda vill vi informera kring detta.

Under 2018 kan det bli en sänkning i pension för arbetstagare som omfattats av det gamla pensionsavtal som gällde fram till den sista december 1997. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 och tidigare, men kan även slå mot de födda mellan 1938 och 1953. Yngre påverkas mindre eftersom de i den allmänna pensionen har mindre andel från tidigare ATP-system. Fortsätt läsa Oväntad pensionssänkning kan drabba äldre kommun- och landstingsanställda

Pensionsöverenskommelsen

Åldersgränsen för uttagsreglerna var väntad. Det är ett oundgängligt krav att även det kringliggande offentliga trygghetssystemet anpassas utifrån ett förlängt arbetsliv. Vi ser positivt på förändringarna i inkomskattelagen. Dock bör det  framhållas att det inte får bli begränsningar i arbetsmarknadens parters möjlighet att styra innehållet i de kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Bra att områdena arbetsmiljö, utbildning och äldre uppmärksammas, men vi beklagar att man i sammanhanget inte kommer med skarpa förslag inom områdena.

OFRs kommentarer till Pensionsöverenskommelsen

Pensionsöverenskommelsen i korthet (OFRs text)

Pensionsöverenskommelsen

Nytt avsnitt av OFR-podden!

Hur får vi en mer tillitsbaserad styrning inom offentlig sektor?
Anna Lexelius, huvudsekreterare på Tillitsdelegationen, svarar på Åsa Bjerkesjös frågor rörande Tillitsdelegationens arbete inför slutbetänkandet i juni 2018.
Gå in och lyssna här.

Högt i tak på OFRs seminarium om tillitsbaserad styrning

I onsdags arrangerade OFR seminariet Inflytande och hälsa med tillitsbaserad styrning? Tillitsdelegationens huvudsekreterare, Anna Lexelius, redogjorde för delegationens arbete och Gabriel Billing, enhetschef  från Nyköpings kommun, berättade om den försöksverksamhet som bedrivs i kommunen. Därefter följde en spännande paneldebatt där förutom föredragshållarna -Johan Larson, Vårdförbundets förste vice ordförande, och Åsa Plesner från tankesmedjan Balans – ingick. Fortsätt läsa Högt i tak på OFRs seminarium om tillitsbaserad styrning