Saxat ur höstbudgeten

Budgetpropositionen för 2018 som regeringen presenterade idag innehåller investeringar på dryga 40 miljarder kronor. Vi har kikat på olika budgetförslag inom våra specifika uppdragsområden. Och det finns en del goda förslag som vi nogsamt kommer att följa. Fortsätt läsa Saxat ur höstbudgeten

Joakim Lindström ny utredare på OFR

Idag välkomnar vi Joakim Lindström som utredare hos oss på OFR. Joakim har tidigare arbetat som utredare på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och på Arbetsförmedlingen.
Fortsätt läsa Joakim Lindström ny utredare på OFR

I höst är det dags för Gilla Jobbet igen!

Den 26 oktober genomförs arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet i Stockholm för tredje gången. Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Eventet är en mötesplats för dig som vill ta del av den senaste forskningen, utbyta erfarenheter samt få nya idéer, tips och verktyg. Kom och inspireras av en mängd seminarier – det finns något för alla.      Fortsätt läsa I höst är det dags för Gilla Jobbet igen!

Nu startar sista stora avtalsrörelsen 2017

Idag har förhandlingsorganet OFR/S,P,O växlat yrkande med Arbetsgivarverket. OFR/S,P,O vill ha siffersatta löneökningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att teckna ett ettårigt avtal. För medlemmarna är det viktigt med en bra löneutveckling. Men det är också betydelsefullt att förbättra arbetsvillkoren för att få en bättre arbetsmiljö. Fortsätt läsa Nu startar sista stora avtalsrörelsen 2017

Kampanj ska öka kunskapen om försäkringar

Idag lanseras kampanjen Intressant vetande som vill öka kännedomen om de kollektivavtalade försäkringar som finns inom kommunal sektor. Enligt Novus har bara 15 procent koll på vad en kollektivavtalad försäkring är och vad den kan göra för skillnad. Genom en film, som sprids på sociala medier, och en kampanjsajt vill AFA Försäkring, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR – parterna bakom kampanjen – ändra på det.

Fortsätt läsa Kampanj ska öka kunskapen om försäkringar

Flyg högt och landa mjukt

OFRs statliga medlemsförbund – OFR/S,P,O – har tagit fram ett material om omställningsavtalen inom staten, Avtal om lokala omställningsmedel och Omställningsavtalet. Broschyren berättar om fackets roll och beskriver hur avtalen fungerar i praktiken. Fortsätt läsa Flyg högt och landa mjukt

Reservofficerarna ny medlem i OFR

Reservofficerarna blir ny medlem i OFR från och med 28 april. Reservofficerarna är den gemensamma fackliga organisationen för medlemmarna i Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO) och Sveriges Reservofficerare (SVEROF). I och med inträdet kommer Reservofficerarna att tillsamman med Officersförbundet och Ledarna ingå i förbundsområde Officerare som företräder militär personal vid förhandlingar med Arbetsgivarverket.  Fortsätt läsa Reservofficerarna ny medlem i OFR

Nytt podd-avsnitt ute nu!

Åsa Bjerkesjö talar med Jack Elfving, f.d. kanslichef/1:e ombudsman på OFR, om hur OFR bildades, OFRs utveckling och Jacks egen roll i organisationen. Vad påverkade utvecklingen och vilka framtida utmaningarna ser han? Gå in och lyssna här.

 

OFR/S,P,O kräver trygghet vid arbetsskada!

Råkar man ut för en arbetsskada är det inte självklart att man som statligt anställd får full ersättning trots att det finns ett kollektivavtal om arbetsskadeersättning (PSA). Det finns brister i avtalet och OFR/S,P,O vill nu förbättra och utveckla PSA. Flera av de förbättringar som föreslås har redan genomförts i liknande avtal på den övriga arbetsmarknaden.

Fortsätt läsa OFR/S,P,O kräver trygghet vid arbetsskada!

OFR och Unionen i samarbete kring OSA-material

OFR och Unionen står nu gemensamt bakom den checklista för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete som OFR tog fram i samband med att Arbetsmiljöverkets föreskrift om OSA (AFS 2015: 4) trädde i kraft för ett år sedan. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd och en inspirationskälla i det systematiska arbetsmiljöarbetet och är tillämplig både på offentlig och privat sektor.

Fortsätt läsa OFR och Unionen i samarbete kring OSA-material