Viktigt med tidig lokal omställning – nytt material!

Ett nytt partsgemensamt material  är framtaget för att inspirera, motivera och bidra till en  god dialog och för att främja tidig lokal omställning.  För att klara kompetensförsörjningen framöver inom kommun – landstingssektorn behövs långsiktiga åtgärder. Ett tidigt utvecklings- och omställningsarbete stimulerar till förbättringar av verksamhetens effektivitet och produktivitet. Fortsätt läsa Viktigt med tidig lokal omställning – nytt material!

Tre goda nyheter i det statliga pensionsavtalet vid årsskiftet

Den första januari träder nya regler i kraft i det statliga pensionsavtalet PA 16. Förbättrat pensionsintjänande vid frånvaro på grund av föräldraledighet införs och bättre och tydligare regler vid löneväxling till pension börjar gälla.   Fortsätt läsa Tre goda nyheter i det statliga pensionsavtalet vid årsskiftet

”Intressant vetande” vann Publishingpris 2018

Informationskampanjen ”Intressant vetande” tilldelades årets Publishingpris för Bästa informationsfilm –  beslutsfattare och yrke. Bakom kampanjen står OFRs kommunala förbundsområden, Kommunal, AkademikerAlliansen och AFA Försäkring. Syftet med kampanjen har varit att öka kännedom om de kollektivavtalade försäkringarna. Fortsätt läsa ”Intressant vetande” vann Publishingpris 2018

Nytt avsnitt av OFR-podden!

Avsnittet knyter ann till Eva Fagerbergs blogg om den underutnyttjade kollektivavtalade sjukförsäkringen. Michel Normark, chef partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA och Louisa Hegardt, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, intervjuas av Åsa Bjerkesjö, OFR. Lyssna här!

Överenskommelser om bruttopensioner är nu klara

Nu har ytterligare överenskommelser träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor. Överenskommelserna innebär att det finns lösningar på plats för alla årskullar som omfattas av gamla bruttopensionsavtal. Det var i januari det uppmärksammades att utbetalningar av tjänstepension enligt de gamla bruttopensionsavtalen blev kraftigt sänkta. De centrala parterna har under året därför dels kommit överens om att för 2018 återställa tjänstepensionen till 2017 års nivå samt att hitta långsiktigt hållbara lösningar för tid framåt.

Fortsätt läsa Överenskommelser om bruttopensioner är nu klara

Om något händer- missa inte ersättning – för dig inom KL-sektorn

Ibland blir det inte som man har tänkt sig. Man blir sjuk. Eller skadar sig på jobbet. Om man då inte har koll på sina kollektivavtalade försäkringar är det lätt att missa ersättning. OFRs kommunala förbundsområden har därför tillsammans med SKL, Kommunal och AkademikerAlliansen tagit fram en informationskampanj Ingen fara på taket – Ingen ska missa ersättning som riktar sig till personalansvariga inom kommuner, landsting, regioner och Sobonaföretag. Fortsätt läsa Om något händer- missa inte ersättning – för dig inom KL-sektorn

Ny förmån i Avtalsförsäkring som kompletterar sjuklön – webbinarium!

Från och med 1 juni i år finns en ny kollektivavtalad försäkring  – särskild AGS-KL-förmån – för den som blir av med sin sjukpenning från Försäkringskassan. De nya villkoren gäller för anställda i kommuner, landsting och regioner och vissa kommunal bolag. Vi vill tipsa om ett webbinarium med information om försäkringen som AFA Försäkring, som administrerar försäkringen, har tagit fram. Fortsätt läsa Ny förmån i Avtalsförsäkring som kompletterar sjuklön – webbinarium!

Tjänstepensionens dag 27 september

Tillsammans med 19 andra organisationer firar vi Tjänstepensionens dag 27 september. Dagen syftar till att uppmärksamma tjänstepensionens betydelse för den framtida inkomsten som pensionär. Tjänstepensionen behöver bli mer känd eftersom den är viktig del av den totala pensionen. Pengar till tjänstepension betalar arbetsgivaren in – det är arbetsgivarna och fackliga organisationer som förhandlar fram tjänstepensionsavtalen.

På Tjänstepensionens dags webbplats finns allmän information om tjänstepensionsavtalen och värdefulla tips från olika pensionsexperter. Kika gärna in!

 

Ny uppdaterad Branschfakta!

Nu har vi uppdaterat Branschfakta med aktuella siffror för primärkommunal, landstingskommunal och statlig sektor. Här hittar du bl.a. utbildningsnivåer, medellöner och lönenivåer. Se branschfakta!

OFR välkomnar högre avsättning till allmän pension

Idag kom det glädjande beskedet att Socialdemokraterna lovar att höja avsättningarna till den allmänna pensionen.

Fortsätt läsa OFR välkomnar högre avsättning till allmän pension