Nytt material om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

I samarbete med våra medlemsförbund har vi  tagit fram en folder om hur man kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete – metoden för en bättre arbetsdag riktar sig till  skyddsombud, förtroendevalda och till alla som har ett intresse för arbetsmiljöfrågor.    Fortsätt läsa Nytt material om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Oväntad pensionssänkning kan drabba äldre kommun- och landstingsanställda

Med anledning av skriverier i olika media i veckan kring en eventuell pensionssänkning för äldre kommun- och landstingsanställda vill vi informera kring detta.

Under 2018 kan det bli en sänkning i pension för arbetstagare som omfattats av det gamla pensionsavtal som gällde fram till den sista december 1997. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 och tidigare, men kan även slå mot de födda mellan 1938 och 1953. Yngre påverkas mindre eftersom de i den allmänna pensionen har mindre andel från tidigare ATP-system. Fortsätt läsa Oväntad pensionssänkning kan drabba äldre kommun- och landstingsanställda

Pensionsöverenskommelsen

Åldersgränsen för uttagsreglerna var väntad. Det är ett oundgängligt krav att även det kringliggande offentliga trygghetssystemet anpassas utifrån ett förlängt arbetsliv. Vi ser positivt på förändringarna i inkomskattelagen. Dock bör det  framhållas att det inte får bli begränsningar i arbetsmarknadens parters möjlighet att styra innehållet i de kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Bra att områdena arbetsmiljö, utbildning och äldre uppmärksammas, men vi beklagar att man i sammanhanget inte kommer med skarpa förslag inom områdena.

OFRs kommentarer till Pensionsöverenskommelsen

Pensionsöverenskommelsen i korthet (OFRs text)

Pensionsöverenskommelsen

Nytt avsnitt av OFR-podden!

Hur får vi en mer tillitsbaserad styrning inom offentlig sektor?
Anna Lexelius, huvudsekreterare på Tillitsdelegationen, svarar på Åsa Bjerkesjös frågor rörande Tillitsdelegationens arbete inför slutbetänkandet i juni 2018.
Gå in och lyssna här.

Högt i tak på OFRs seminarium om tillitsbaserad styrning

I onsdags arrangerade OFR seminariet Inflytande och hälsa med tillitsbaserad styrning? Tillitsdelegationens huvudsekreterare, Anna Lexelius, redogjorde för delegationens arbete och Gabriel Billing, enhetschef  från Nyköpings kommun, berättade om den försöksverksamhet som bedrivs i kommunen. Därefter följde en spännande paneldebatt där förutom föredragshållarna -Johan Larson, Vårdförbundets förste vice ordförande, och Åsa Plesner från tankesmedjan Balans – ingick. Fortsätt läsa Högt i tak på OFRs seminarium om tillitsbaserad styrning

Kampanjen Intressant vetande fortsätter

Kampanjen Intressant vetande som vill öka kännedomen om de kollektivavtalade försäkringar som finns inom kommunal sektor fortsätter. Enligt Novus har bara 15 procent koll på vad en kollektivavtalad försäkring är och vad den kan göra för skillnad. Genom en film, som sprids på sociala medier, och en kampanjsajt vill AFA Försäkring, AkademikerAlliansen, Kommunal och OFR – parterna bakom kampanjen – ändra på det. Fortsätt läsa Kampanjen Intressant vetande fortsätter

Seminarium om Tillitsdelegationens arbete

Vi bjuder in till ett frukostseminarium där Tillitsdelegationen huvudsekreterare Anna Lexelius redogör för arbetet och tankar inför slutbetänkandet som kommer att presenteras i juni nästa år. Gabriel Billing, Nyköpings kommun, berättar om kommunens arbete som en av delegationens försöksverksamheter. OFRs ordförande Lars Fresker, Vårdförbundets förste vice ordförande Johan Larson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans för ett samtal kring inflytande och hälsa i en tillitsbaserad organisation.

Inbjudan OFRs seminarium 22 november

Seminarium om Tillitsdelegationens arbete

Vi bjuder in till ett frukostseminarium där Tillitsdelegationen huvudsekreterare Anna Lexelius redogör för arbetet och tankar inför slutbetänkandet som kommer att presenteras i juni nästa år. Gabriel Billing, Nyköpings kommun, berättar om kommunens arbete som en av delegationens försöksverksamheter. OFRs ordförande Lars Fresker, Vårdförbundets förste vice ordförande Johan Larson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans för ett samtal kring inflytande och hälsa i en tillitsbaserad organisation.

Inbjudan OFRs seminarium 22 november 2017

Stora förbättringar i PSA och PA 16

Förutom att det statliga nya kollektivavtalet, RALS 2017 – 2020, ger löneökningar på 6,5 procent över tre år lyckades OFR/S,P,O* förhandla till sig stora förbättringar i personskadeavtalet PSA och tjänstepensionsavtalet PA 16. Nytt är också att parterna är överens om att avsätta medel till Partsrådet för förbättrad information rörande PSA och PA 16. Fortsätt läsa Stora förbättringar i PSA och PA 16

Saxat ur höstbudgeten

Budgetpropositionen för 2018 som regeringen presenterade idag innehåller investeringar på dryga 40 miljarder kronor. Vi har kikat på olika budgetförslag inom våra specifika uppdragsområden. Och det finns en del goda förslag som vi nogsamt kommer att följa. Fortsätt läsa Saxat ur höstbudgeten