Tjänstepensionens dag 27 september

Den 27 september är det dags för Tjänstepensionens dag igen. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en tjänstepension och inspirera arbetsgivare att informera sina anställda om tjänstepension. I år står ett tjugotal aktörer bakom temadagen; fackliga organisationer, arbetsgivare, pensionsförvaltare och myndigheter.

OFR har i uppdrag att utveckla de kollektivavtalade pensionerna inom båda kommunal och statlig sektor och firar Tjänstepensionens dag hela veckan genom att lyfta fram det material vi har inom båda områdena.

Fortsätt läsa Tjänstepensionens dag 27 september

Hälso- och sjukvård

Vårdförbundet och Fysioterapeuterna ingår i förbundsområde Hälso- och sjukvård som organiserar drygt 88 000 medlemmar inom OFRs kommunala medlemssektor. Nuvarande huvudöverenskommelse löper ut den 31 mars 2016.

Samlat avtalstryck

LAG OCH AVTAL – AVTAL för förbundsområde Hälso- och sjukvård 2014

ul-li-bla_10x10 KHA

ul-li-bla_10x10 HÖK 11

ul-li-bla_10x10 AB

ul-li-bla_10x10 FAS 05

Kommunalt huvudavtal

KHA, 1999

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

HÖK 2011 i lydelse fr.o.m 2012-05-01

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser i lydelse 2014-10-01
Protokollsanteckningar till ändringar i AB 2013-04-01
Bilaga D – Anställning i personalpool
Bilaga L – Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet
Bilaga U – Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Tidigare avtal Allmänna bestämmelser

I nuvarande avtal hänvisas till §29 Mom. 1 anmäkningen. Finns i nedanstående avtal

AB i lydelse (2010-04-01 t.o.m. 2012-04-30)

AB i lydelse (2012-05-01 -2013-03-31)

Arbetsmiljöavtal

FAS 05, Förnyelse – arbetsmiljö – samverkan i kommuner, landsting och regioner

Pension och Försäkring

KAP-KL 2005-12-08 & 2006-12-19
KAP-KL 2013-10-04
Överenskommelse om avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL
AKAP-KL 2013-12-17
AKAP-KL 2013-10-04
Familjeskydd (AKAP-KL) fr.o.m. 1 januari 2018. Förhandlingsprotokoll.
Pension till efterlevande (AKAP-KL). Under 2017. Förhandlingsprotokoll.
Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL
Försäkringsskydd vid arbetsskada TFA-KL
Avgiftsbefrielseförsäkringen
Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL
Information om byte från KAP-KL till AKAP-KL

Övrigt

Omställningsavtal – KOM-KL 2010
Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och landsting AGF-KL
BEA
Överenskommelse om vissa ändringar i TRAKT
Traktamentsavtal, TRAKT 04
Överenskommelse om bilersättningsavtal – BIA 2010
Överenskommelse om Bilersättningsavtal
Bilavtal, Formulär
Överenskommelse om lönestatistik