Pensions(o)vanor

Pensionsmyndighetens färska analys av bland annat de nya flexpensionslösningarna på tjänstepensionsområdet, Flexpension och delpension. En översikt inom de fyra stora avtalsområdena samt pressmeddelande från samma myndighet den 12 september, visar att statsmakterna oroar sig över att medborgarna kommer att behålla (o)vanan att gå i pension tidigare än vad myndigheten ser som önskvärt. (mer…)

Billigare att vara med i facket och lättnader i arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen föreslår att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs och att en karensdag inom arbetslöshetsförsäkringen tas bort. Goda nyheter tycker jag! (mer…)

Arbetsmiljö och målstyrning

I en tidigare bloggpost har jag visat att ohälsan är störst i offentlig sektor, i branscher som regleras av offentlig styrning och/eller till stor del är skattefinansierad. Där lovade jag också att återkomma med en förklaring till varför, och jag gav en hint; det har delvis med oönskade effekter av målstyrning att göra.

(mer…)

Vi firar fackliga framgångar med nya pensionsöverenskommelser

Aldrig förr har det väl skrivits och debatterats så mycket om pensioner som det gör nu. Vi matas med goda råd i allehanda media kring vad vi bör tänka på för att säkra en trygg pension och det kan kännas jobbigt att sätta sig in i de olika systemen. (mer…)

Låt de unga behålla sin premiepension!

Med senaste tidens skandaler i samband med premiepensionsplaceringar hos Falcon och Allra där åtskilliga miljoner har försvunnit för pensionsspararna ser nu regeringen behov av att se över premiepensionssystemet. Det är givetvis helt oacceptabelt att bolag agerar oetiskt gentemot pensionsspararna, som i sin tur förväntar sig göra sin framtid guldkantad med dessa pengar. Utan tvivel måste något göras för att styra upp marknaden. (mer…)

Arbetslivet må vara ojämställt men tjänstepensionerna är det inte!

De fackliga tjänstepensionsavtalen är jämställda och inte alls ojämställda som Annika Hirvonen Falk (Mp) påstår i sin debattartikel på Dagens Arena. Att OFR skulle teckna tjänstepensionsavtal som missgynnar kvinnor är ett påstående som faller på sin egen orimlighet — det stämmer helt enkelt inte! (mer…)

Kan man lära något av sjuktalen?

Med jämna mellanrum blommar diskussionen om offentlig sektors höga sjuktal upp. En rapport och en efterföljande debatt; är det kvinnorna? Och är det i så fall deras privatliv eller genetik? Är det nedskärningarna? Är det kontakten med människor? Debattens vågor gick till exempel höga när regeringen för ett år sedan presenterade sin arbetsmiljöstrategi och pekade ut ”kontaktyrken” som riskbranscher. (mer…)

Våra hjältar visselblåsarna!

Visselblåsaren är en person som medvetet läcker information, oftast till media, i syfte att avslöja oegentligheter inom den organisation han eller hon jobbar för. Modiga vardagshjältar med andra ord. Det kan exempelvis handla om mutor, korruption eller bristande arbetsmiljö på arbetsplatsen. Möjligheten att slå larm kan också vara av starkt allmänintresse. (mer…)

Den nya fattigpensionären – allmänpensionären!

Det finns en växande grupp på arbetsmarknaden som riskerar att bli en ny och tidigare okänd grupp – allmänpensionären! Allmänpensionären är inte det samma som det vi slarvigt kallar för fattigpensionärer. Med fattig pensionär avser man vanligtvis pensionärer som på grund av tidigare låga löner, deltidsarbete eller lång frånvaro från arbetsmarknaden har så pass låg pension att man har svårt att klara vardagen. Men den nya gruppen som växer sig allt starkare och blir fler framöver är, vad jag skulle vilja kalla för – allmänpensionären. (mer…)

Leverans från en hållbar och fungerande modell

I dagarna pågår ett intensivt arbete med att lämna synpunkter på EU- förslaget om en social pelare för Europa. Spännande! Exakt vad det ska bli och kommer att bli är ju än så länge oklart men det handlar om att reflektera över och spela in förslag på hur den sociala dimensionen av EU ska se ut i framtiden. Vad ska vi göra gemensamt eller var medlemsstat för sig, vad vill vi diskutera och jämföra med de andra i EU, vilka är de viktiga frågorna? (mer…)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Lars Fresker

Ordförande

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Karin Lundmark

Kommunikationsansvarig

Anna Nitzelius

Bitr. kanslichef / förbundsjurist

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert