Att våga och lyckas med offentlig upphandling!

Offentliga upphandlingar omsätter enorma summor i den offentliga sektorn och har stor påverkan på våra medlemmars villkor på arbetsplatserna. Regelverken kring offentlig upphandling upplever många är krångliga. Men vi glömmer ofta att facket har stora möjligheter att påverka, och vet vi hur vi ska göra har vi också goda möjligheter att lyckas! Välkommen till OFRs och TCOs seminarium den 24 januari då vi diskuterar hur upphandling på allvar ska bli ett redskap för att förbättra den offentliga sektorn på alla nivåer.   

OFR har samlat experter och sakkunniga för att ta fram handboken BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING som riktar sig till förtroendevalda inom offentlig sektor. Vid detta seminarium lanserar vi den uppdaterade versionen av handboken och diskuterar hur upphandling på allvar ska bli ett redskap för att förbättra den offentliga sektorn på alla nivåer.

Medverkande:

Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt, Stockholms universitet

Lars Fresker, OFRs ordförande

Eva Nordmark, TCOs ordförande

Ulf Olsson, ordförande i SKLs förhandlingsdelegation, kommunalråd i Borås

Simon Vinge, chefsekonom, Akademikerförbundet SSR.

Ingrid Allerstam, styrelseledamot, Vårdförbundets Stockholmsavdelning

Pia Sehm, journalist, moderator

 

Tid: Torsdagen 24 januari kl. 08.30–10.30.

Plats: OFR, Linnégatan 10, bv, Stockholm.

Frukostmingel från kl. 8.30. Seminariet börjar kl. 9.00.

 

Anmälan: Senast 18 januari till asa.bjerkesjo@ofr.se

De 30 första anmälda får ett ex av Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

 

Varmt välkomna!