Regeringen slopar planerad bankskatt

I helgen tog regeringen beslutet att slopa förslaget om att införa en skatt på banker och finansiella tjänster. Det var ett välkommet beslut! 14 av OFRs förbundsordföranden sa ifrån redan i höstas i en debattartikel då den föreslagna skatten skulle kunna leda till att våra medlemmars tjänstepensioner urholkas. ”Pensionerna ska inte drabbas av en finansskatt…”, säger finansminister Magdalena Andersson (S), finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet. Läs mer om beslutet

 

Kan man lära något av sjuktalen?

Med jämna mellanrum blommar diskussionen om offentlig sektors höga sjuktal upp. En rapport och en efterföljande debatt; är det kvinnorna? Och är det i så fall deras privatliv eller genetik? Är det nedskärningarna? Är det kontakten med människor? Debattens vågor gick till exempel höga när regeringen för ett år sedan presenterade sin arbetsmiljöstrategi och pekade ut ”kontaktyrken” som riskbranscher. Läs mer Kan man lära något av sjuktalen?

Hur man ökar tilliten inom arbetsmiljöområdet

Den 13 mars arrangerar Föreningen Bakom leendet ett seminarium där OFRs arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius deltar. Man vill bland annat visa på att kunskap om sambandet mellan stress, syndabocksutnämning och minskad tillit är en förutsättning för rätt slags åtgärder. Läs mer Hur man ökar tilliten inom arbetsmiljöområdet