Nytt utbildningsmaterial om att utreda diskriminering i arbetslivet

Vi lanserar ett utbildningsmaterial som kompletterar vår handbok Vad är diskriminering –  En facklig handbok?  Materialet och handboken ger bland annat svar på frågor som; vad gäller vid en anmälan om diskriminering på arbetsplatsen, hur ska jag som lokalfacklig eller ombudsman agera, vad behöver jag utreda? Materialet får användas fritt och finns att hämta här.

 

 

Regereringen backar om hälsoväxling

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll drar tillbaka förslaget om hälsoväxling. Strandhäll anser att de genomarbetade avsiktsförklaringarna, med tydliga åtgärder för friskare arbetsplatser, från parterna är tillräckligt. Det här är den svenska modellen när den fungerar som bäst, säger Annika Strandhäll.

Både OFRs kommunala och statliga förbund har deltagit i arbetet med de undertecknade partgemensamma avsiktsförklaringarna.  Läs mer Regereringen backar om hälsoväxling

21 nyheter i diskrimineringslagen som berör arbetslivet!

Från och med den 1 januari 2017 träder nya bestämmelser i kraft gällande arbetsgivarnas arbete med det förebyggande antidiskrimineringsarbetet, i lagtexten kallat för aktiva åtgärder. Det är inte direkt några mindre justeringar som ägt rum. Tvärtom så är dessa förändringar på många sätt mer genomgripande än de förändringar som inträffade 2009 när Sverige gick från fyra ombudsmän till en enda och tidigare fem diskrimineringsgrunder utvidgades till sju. Läs mer 21 nyheter i diskrimineringslagen som berör arbetslivet!