Avtalet försäkrar 2018

Årets version av Avtalet försäkrar – För kommun- och landstings/regionanställda med flera har kommit och skickats ut till berörda förbund. Skriften beskriver de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningar. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

Hämta här.

Nytt avsnitt av OFR-podden!

Omlokalisering av statliga myndigheter – vad händer efter AD-domen?
Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon intervjuas av Åsa Bjerkesjö OFR om vad AD-domen, som gör gällande att statligt anställda måste flytta med då myndighet omlokaliseras, innebär.
Gå in och lyssna här.

AID är reviderat

Det partsgemensamma klassificeringssystemet för gruppering av arbetsuppgifter, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är reviderat. Efter en längre tids översynsarbete i den partsgemensamma statistikkommitteén kan nu ett uppdaterat AID lanseras. Nya etiketter har tillkommit, några etiketter har strukits och många etiketter har fått nya eller förändrade benämningar och/eller beskrivningar. Läs mer AID är reviderat