Tjänstepensionens dag 27 september

Välkommen att ställa frågor till OFRs pensionsexperter

Vi publicerar frågor och svar nedan

tjanstepensionensdag_100x100I lördags, den 27 september, var det Tjänstepensionens dag. Vi fokusera på pensionsfrågor hela vecka 40 och lyfter fram allt vi har om pensioner här på hemsidan. Bland annat finns det möjlighet att helt anonymt mejla in frågor till våra två pensionsexperter.

Tjänstepensionen är en viktig del av din totala pension och innehåller flera olika delar. Det är din fackliga organisation och arbetsgivaren som har kommit överens om tjänstepensionsavtalens innehåll. Du kan själv bestämma över hur du kan placera delar av din tjänstepension. Därför är det viktigt att se över tjänstepensionen med jämna mellanrum, t.ex. i dag! Vi hoppas att du, som omfattas av AKAP-KL, KAP-KL och PA 03 hittar lämplig information här.

tpd2014_191x115Mejla gärna in frågor till våra pensionsexperter, Svante Uhlin och Cecilia Curtelius Larsson,
– du får svar inom 24 timmar (gäller vardagar)
och du kan vara anonym.

Svar på frågor om tjänstepensionen:

 

Fråga: Jag vill flytta mitt pensionskapital till ett annat bolag; hur gör jag?

Svar: Om du arbetar i den kommunala sektorn ska du kontakta den s.k. valcentral som din arbetsgivare anlitar. Det finns två stycken; Pensionsvalet och Valcentralen. Det enklaste sättet att ta reda på vilken valcentral du ”tillhör” är att skriva in ditt personnummer på de båda valcentralernas respektive hemsida. Du får då svar direkt via hemsidan. Det går givetvis även bra att fråga din nuvarande arbetsgivare eller den senaste kommunala arbetsgivaren. Den praktiska hanteringen när det gäller flytt av pensionskapital har sedan den 1 september 2014 blivit betydlgt enklare. Din valcentral ombesörjer allt det administrativa i samband med flytten, även om du t.ex. genom åren har valt flera olika försäkringsbolag för ditt kommunala pensionsintjänande.

Om du arbetar inom det statliga området ser det annorlunda ut. Statens Tjänstepensionsverk (SPV) är den valcentral som finns. Det finns däremot ingen genrell flytträtt ännu på det statliga området. varje enskild försäkringsgivare som är med och erbjuder pensionsförsäkring kan ha infört möjlighet att flytta pensionskapita, men du måste själv kontakta det aktuella bolaget för att ta reda på vad som gäller. Längre ner på sidan kan du läsa OFRs information kring den kommunala flytträtten. Lycka till! / Svante

 

Fråga: Jag såg tidigare fråga om pensionspremien när man är föräldraledig. Vad gäller för mig som jobbar kommunalt?

Svar: I kommun och landsting finns två pensionsavtal, KAP-KL och AKAP-KL. För båda avtalen gäller att du inte förlorar någon pension när du är föräldraledig enligt Föräldraledighetslagen. Det innebär t.ex att även ledighet för vård av sjukt barn är pensionsgrundande. / Cecilia

 

Fråga: Vad händer med pensionspremien när man är föräldraledig? Jag jobbar på en statlig myndighet.

Svar: Om du arbetar på en statlig myndighet så omfattas du av tjänstepensionsavtalet PA 03. Pensionspremien i PA 03 betalas under föräldraledigheten i 18 månader per barn. / Svante

 

Fråga: Hur tidigt kan man ta ut sin pension? Jag är 55 år och kan tänka mig att trappa ner arbetet, är det möjligt?

Svar: Det finns vissa undantagssituationer, men i de flesta fall gäller följande. Tidigaste uttagstidpunkt varierar beroende på om du är statligt eller kommunalt anställd och vilken del av pensionen vi pratar om. Den allmänna pensionen har 61 år som nedre åldersgräns. Du måste ansöka hos Pensionsmyndigheten och det har ingen betydelse om du faktiskt slutar att arbeta eller inte.

För kommunalt anställda är det 61 år som är den tidigaste tidpunkten när det gäller den del av tjänstepensionen som du inte kan placera själv. För den s.k. avgiftsbestämda ålderspensionen, dvs. den del som du själv haft möjlighet att placera, är det 55 år som är den tidigaste tidpunkten, och i det fallet kan du t.o.m. ta ut denna del av tjänstepensionen, utan att din anställning upphört.

För statlig tjänstepension, är det 61 år som är den tidigaste tidpunkten för uttag.

När det gäller allmän pension och kommunal tjänstepension gäller generellt att du kan ta ut alla pensionsdelar ”på deltid”, dvs. partiellt. Du kan med andra ord t.ex. trappa ned i din anställning, om din arbetsgivare går med på det, och komplettera din lön med tjänstepension. För statlig tjänstepension finns det ännu så länge inte någon motsvarande möjlighet att ta ut tjänstepensionen partiellt. Lycka till!  / Cecilia

 

Fråga: Är tjänstepension samma sak som avtalspension?

Svar: Kollektivavtalad pension har i dagligt tal många olika benämningar och skiljer sig också åt mellan de olika avtalsområdena. Inom offentlig sektor används oftast tjänstepension när man talar om kollektivavtalad pension. Begreppet avtalspension har här ofta en annan innebörd och syftar mer på att man fått ett erbjudande om att gå i förtida pension, i samband med uppsägning eller övertalighet. / Svante


Din totala pension

Pensionsavtal för anställda inom kommun, landsting och region

Pensionsavtal för statligt anställda

Läs våra pensionsbloggar på Tjänstepensionens dags bloggsamling

* Deltidsfälla

* Säkra din pension – finns all din anställningstid med?

 

På gång just nu

* Kommun – Landstingssektor

* Statlig sektor

Tips för en bättre tjänstepension

Kalendarium

Se hela kalendariet »