Pensionsöverenskommelsen

Åldersgränsen för uttagsreglerna var väntad. Det är ett oundgängligt krav att även det kringliggande offentliga trygghetssystemet anpassas utifrån ett förlängt arbetsliv. Vi ser positivt på förändringarna i inkomskattelagen. Dock bör det  framhållas att det inte får bli begränsningar i arbetsmarknadens parters möjlighet att styra innehållet i de kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Bra att områdena arbetsmiljö, utbildning och äldre uppmärksammas, men vi beklagar att man i sammanhanget inte kommer med skarpa förslag inom områdena.

OFRs kommentarer till Pensionsöverenskommelsen

Pensionsöverenskommelsen i korthet (OFRs text)

Pensionsöverenskommelsen

Lars Fresker omvald till OFRs ordförande

– Det är mycket hedrande att få förtroendet att leda OFR i ytterligare fyra år. Under de fyra år jag har varit ordförande har det hänt oerhört mycket inom den fackliga sfären. Vi har haft viktiga avtalsrörelser, vänt och vridit på problemen med ohälsa och inte minst, lagt ner mycket tid på att förbättra pensions- och försäkringsvillkoren för anställda inom offentlig sektor.

Läs mer Lars Fresker omvald till OFRs ordförande

Nya nyhetsbrev

Vi startar upp EU-nytt igen och här kan man bland annat läsa om Europafackets studie ”safe at home, safe at work” som visar att kollektivavtal har visat sig vara effektiva medel i kampen mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor.  I Aktuella utredningar av intresse presenteras bland annat Arbetsmarknadsutredningens och Kommunutredningens delbetänkanden.  Läs mer Nya nyhetsbrev