Ny forskning om kommuners systematiska arbetsmiljöarbete

AFA-försäkring avsätter varje år cirka 50 mkr riktat till forskning kring kommun- och landstingens arbetsmiljö. Bland årets anslag finns ett projekt som ska introducera, stödja och utvärdera användandet av en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete i kommuner. Modellen ”STAMINA” bygger på ett inkluderande och strukturerat arbetsmiljöarbete, som tar tillvara personalens perspektiv på arbetsmiljö och verksamhet.

Läs mer Ny forskning om kommuners systematiska arbetsmiljöarbete

Nya möjligheter att löneväxla till pension inom staten

Genom nya bestämmelser i det statliga pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II samt Villkorsavtalet (VA) och Affärsverksavtalet (AVA) finns nu möjlighet att växla såväl lön som annat, till exempel semester, till pension. Läs våra faktablad. Läs mer Nya möjligheter att löneväxla till pension inom staten

Gör inte den viktiga tjänstepensionen mindre värd

Den 7 november presenteras utredningen om skatt på finansiella tjänster för regeringen. 14 av OFR-förbundens ordföranden skriver i dag i en debattartikel på Aftonbladet att den nya skatten gör tjänstepensionen ännu lägre. Nya skatten gör vår pension ännu lägre. Läs mer Gör inte den viktiga tjänstepensionen mindre värd