Vass panel samtalade om nya diskrimineringslagen

Den 1 januari 2017 förändras lagkraven i diskrimineringslagen. OFR arrangerade därför ett frukostseminarium 1 december där Diskrimineringsombudsmannen presenterade nyheterna och en panel bestående av representanter från facket, arbetsgivarna och forskningen gav sina synpunkter på den nya lagen. Läs mer Vass panel samtalade om nya diskrimineringslagen

Årets sista nummer av EU-nytt och Aktuella utredningar

Läs om nyutkomna rapporter över arbetsförhållanden och anställningsvillkor runt om i Europa. Diskussionerna om digitaliseringen fortsätter såväl inom EU som i Sverige. Intressanta rapporter från Statskontoret om statlig styrning av offentlig sektor och mycket mer.

Läs mer Årets sista nummer av EU-nytt och Aktuella utredningar

Nya möjligheter att löneväxla till pension inom staten

Genom nya bestämmelser i det statliga pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II samt Villkorsavtalet (VA) och Affärsverksavtalet (AVA) finns nu möjlighet att växla såväl lön som annat, till exempel semester, till pension. Läs våra faktablad. Läs mer Nya möjligheter att löneväxla till pension inom staten