Vad är diskriminering? En facklig handbok

OFR-Diskri-Omslag

 

 

I dag, den 26 maj, lanserar vi en facklig handbok om diskriminering. Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen. Manusförfattare till handboken är Lena Svenaeus,tidigare chefsjurist vid Akademikerförbundet SSR.  Läs mer

 

Åsa Fahlén ny ordförande i Lärarnas Riksförbund!

Foto: Rikard Westman/Lärarnas Riksförbund
Foto: Rikard Westman/Lärarnas Riksförbund

Åsa Fahlén valdes den 21 maj till ny ordförande för Lärarnas Riksförbund. Hon efterträder Bo Jansson.

Åsa är gymnasielärare från Göteborg och har varit med i förbundsstyrelsen i några år som ledamot och varit vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

Ny 1:e vice ordförande blev Svante Tideman och 2:e vice ordförande blev Sara Svanlund.

Läs mer på Lärarnas Riksförbunds hemsida

Seminarium om diskrimineringslagen 26 maj

OFR har på uppdrag av medlemsförbunden tagit fram en facklig handbok om diskrimineringslagen  Vad är diskriminering?  En facklig handbok. Den 26 maj kommer manusförfattaren Lena Svenaeus att presentera den nya boken och redogöra för diskrimineringslagstiftningen och om fackets möjligheter att driva diskrimineringsärenden.

Inbjudan

Nya nummer av Aktuella utredningar av intresse och Facklig omvärld

Stort fokus på arbetsmiljöfrågor både för regeringen och facken. Läs om TCOs och Sacos nya arbetsmiljörapporter och om regeringens  spännande utredningar. Sista numret av Aktuella utredningar innan sommaruppehåll. Nytt nummer av Facklig omvärld i början av juni.

Till våra nyhetsbrev