Offentlig upphandling

OFR har i samarbete med medlemsförbunden tagit fram en handbok om offentlig upphandling, Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING. Handboken är tänkt att vara ett stöd för lokala fackliga företrädare under en upphandling både när det gäller vilka krav som kan ställas och hur de kan utformas.

OFR bjuder in till seminarium/workshop om offentlig upphandling 27 augusti

Läs mer »

GÅNG I AVTALSSVERIGE

Ett nytt omställningsavtal för statligt anställda träffades den 25 juni. Avtalet träder ikraft den 1 januari 2015 och fram till dess fortsätter nuvarande trygghetsavtal att gälla.

Arbetsgivarverket sa upp Trygghetsavtalet 2013. Sedan dess har OFR/S,P,O tillsammans med Arbetsgivarverket arbetat med att ta fram ett nytt omställningsavtal för anställda som blir uppsagda eller där anställningarna löper ut .

Läs mer »

Aktuellt

Gilla Jobbet 22 – 23 oktober

Skrivet av Karin Lundmark Postad i Aktuellt från OFR

Gilla Jobbet är ett arbetsmiljöevent som i år arrangeras för andra gången. Eventet är en plats där alla som är engagerade i arbetsmiljöfrågor kan mötas, lära, inspireras och få ideér av varandra och av experter inom olika områden.

Se alla nyheter »