Facken kraftsamlar för schyst upphandling

Varken medborgarna, seriösa företag, de som jobbar i välfärden eller brukare gynnas av en utveckling mot oschysta villkor på arbetsmarknaden. Lokala fackliga förtroendevalda har chans till inflytande och har goda möjligheter att påverka. Det skriver OFRs ordförande Lars Fresker och TCOs ordförande Eva Nordmark i debattartikel.
Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Att våga och lyckas med offentlig upphandling!

Offentliga upphandlingar omsätter enorma summor i den offentliga sektorn och har stor påverkan på våra medlemmars villkor på arbetsplatserna. Regelverken kring offentlig upphandling upplever många är krångliga. Men vi glömmer ofta att facket har stora möjligheter att påverka, och vet vi hur vi ska göra har vi också goda möjligheter att lyckas! Välkommen till OFRs och TCOs seminarium den 24 januari då vi diskuterar hur upphandling på allvar ska bli ett redskap för att förbättra den offentliga sektorn på alla nivåer.    Läs mer Att våga och lyckas med offentlig upphandling!

Viktigt med tidig lokal omställning – nytt material!

Ett nytt partsgemensamt material  är framtaget för att inspirera, motivera och bidra till en  god dialog och för att främja tidig lokal omställning.  För att klara kompetensförsörjningen framöver inom kommun – landstingssektorn behövs långsiktiga åtgärder. Ett tidigt utvecklings- och omställningsarbete stimulerar till förbättringar av verksamhetens effektivitet och produktivitet. Läs mer Viktigt med tidig lokal omställning – nytt material!

Omvärld

Här samlar vi våra OFR-poddsändningar!
Till podd-sidan »