Stora förbättringar i PSA och PA 16

Förutom att det statliga nya kollektivavtalet, RALS 2017 – 2020, ger löneökningar på 6,5 procent över tre år lyckades OFR/S,P,O* förhandla till sig stora förbättringar i personskadeavtalet PSA och tjänstepensionsavtalet PA 16. Nytt är också att parterna är överens om att avsätta medel till Partsrådet för förbättrad information rörande PSA och PA 16. Läs mer Stora förbättringar i PSA och PA 16

Treårigt avtal klart för staten

Den 4 oktober skrev OFR/S,P,O på ett nytt kollektivavtal för Sveriges statsanställda. Avtalet ger löneökningar på 6,5 procent över tre år, ett bättre pensionsskadeavtal och en mer jämställd tjänstepension.  Därmed är den sista stora avtalsrörelsen klar. 
Läs mer Treårigt avtal klart för staten

Tjänstepensionens dag 27 september

Den 27 september är det dags för Tjänstepensionens dag igen. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en tjänstepension och inspirera arbetsgivare att informera sina anställda om tjänstepension. I år står ett tjugotal aktörer bakom temadagen; fackliga organisationer, arbetsgivare, pensionsförvaltare och myndigheter.

OFR har i uppdrag att utveckla de kollektivavtalade pensionerna inom båda kommunal och statlig sektor och firar Tjänstepensionens dag hela veckan genom att lyfta fram det material vi har inom båda områdena.

Läs mer Tjänstepensionens dag 27 september

Omvärld
Ny skrift om offentlig upphandling från Fackförbundet ST
Sociala villkor avgör framtidens EU
Ny rapport: Många chefer i staten är nöjda