Seminarium – Från informationssamhälle till innovationssamhälle!

OFR och OFR-veteranerna anordnar den 26 april ett eftermiddagsseminarium om hur digitaliseringen påverkar samhället och samtliga verksamhetsområden. Allt större delar av tillvaron är digitaliserad. Kom och lyssna!
Läs mer Seminarium – Från informationssamhälle till innovationssamhälle!

Avtalet försäkrar 2018

Årets version av Avtalet försäkrar – För kommun- och landstings/regionanställda med flera har kommit och skickats ut till berörda förbund. Skriften beskriver de försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningar. Vill du göra en beställning kontaktar du ditt fackförbund.

Hämta här.

Nytt avsnitt av OFR-podden!

Omlokalisering av statliga myndigheter – vad händer efter AD-domen?
Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon intervjuas av Åsa Bjerkesjö OFR om vad AD-domen, som gör gällande att statligt anställda måste flytta med då myndighet omlokaliseras, innebär.
Gå in och lyssna här.