Saxat ur höstbudgeten

Budgetpropositionen för 2018 som regeringen presenterade idag innehåller investeringar på dryga 40 miljarder kronor. Vi har kikat på olika budgetförslag inom våra specifika uppdragsområden. Och det finns en del goda förslag som vi nogsamt kommer att följa. Läs mer Saxat ur höstbudgeten

Pensions(o)vanor

Pensionsmyndighetens färska analys av bland annat de nya flexpensionslösningarna på tjänstepensionsområdet, Flexpension och delpension. En översikt inom de fyra stora avtalsområdena samt pressmeddelande från samma myndighet den 12 september, visar att statsmakterna oroar sig över att medborgarna kommer att behålla (o)vanan att gå i pension tidigare än vad myndigheten ser som önskvärt. Läs mer Pensions(o)vanor

Säsongens första nyhetsbrev

I säsongens första Aktuella utredningar av intresse kan man läsa om utredningen som ska analysera och föreslå hur vissa statliga myndigheters lokala serviceverksamheter kan organiseras på ett mer sammanhållet sätt. Snabbutredningen av PPM är klar och indelningskommittén har fått ett tilläggsdirektiv.

Läs mer Säsongens första nyhetsbrev

Omvärld
Sociala villkor avgör framtidens EU
Ny rapport: Många chefer i staten är nöjda
Skolans dag 12 september