Hur är det med tryggheten?

GÅNG I AVTALSSVERIGE

Lärarfacken är nöjda med löneavtalet som träffades 2012 och säger därmed inte upp det sista avtalsåret som var en möjlighet när avtalet träffades.

Men skillanderna är fortfarande stora mellan kommunerna och det behövs mer, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.
Läs mer »

Aktuellt

Kansli för kommunala pensionsavtal

Skrivet av Karin Lundmark Postad i Pressmeddelanden

Arbetsmarknadens parter inom kommun och landsting, däribland OFR, har gett KPA Pension i uppdrag att inrätta ett nytt oberoende kansli för de kommunala pensionsavtalen KAP-KL, AKAP-KL och PFA. Kansliet ska vara ett administrativt stöd till Pensionsnämnden.

Se alla nyheter »

Kalendarium

Se hela kalendariet »