Pensionsinformation

Nu finns ett partsgemensamt informationspaket med riktlinjer till arbetsgivaren och information till arbetstagaren som kan vara ett stöd om det blir aktuellt med ett övervägande av byte till tjänstepensionsavtalet AKAP-KL.

Till dig som arbetar fackligt har arbetstagarsidan därutöver tagit fram ett följebrev med information. Läs mer »

GÅNG I AVTALSSVERIGE

Regeringen har gett Medlingsinstitutet i uppdrag att analysera de centrala kollektivavtalens konstruktion utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utifrån den officiella lönestatistiken ska Medlingsinstitutet även undersöka om de centrala löneavtalens konstruktion har haft någon effekt för att minska löneskillnaderna. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september.

Läs mer »

Aktuellt

Lathund om löneväxling

Skrivet av Karin Lundmark Postad i Pressmeddelanden

När avdragsmöjligheten till privat pensionssparande nu har sänkts är det fler som efterfrågar löneväxling till pension genom sin arbetsgivare. Men lönar det sig att löneväxla till pension?  Läs OFRs lathund om löneväxling.

Se alla nyheter »

Kalendarium

Se hela kalendariet »