Är det offentlig sektors alla kriser som genererar krisen?

Sjukskrivningar i stressrelaterade diagnoser driver den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden och det är tydligare i offentlig sektor än på arbetsmarknaden som helhet.Trenden har hållit i sig under några år och sammanställningar från Försäkringskassan visar att utvecklingen är snabbast i yrken som kräver längre utbildning. Läs mer Är det offentlig sektors alla kriser som genererar krisen?

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling på väg att bli verklighet

Regeringen fattade vid onsdagens regeringssammanträde beslut om att förstärka regelverket vid offentliga upphandlingar genom att bland annat ställa högre krav vad gäller miljö-, arbetsrättslig- och social hänsyn. Propositionen Nytt regelverk vid upphandling har till syfte att motverka lönedumpning och stoppa oseriösa företag. De nya lagarna föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2017 och propositionen kommer finnas tillgängligt inom kort. Läs mer Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling på väg att bli verklighet

Nu startar avtalsrörelsen inom staten

Idag, den 22 juni, växlar förhandlingsorganet OFR/S,P,O yrkande med motparten Arbetsgivarverket. Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten. OFR/S,P,O vill ha siffersatta löneökningar och de ska vara lika stora som på övriga arbetsmarknaden i år, minst 2,2 procent. Det nuvarande avtalet löper ut 30 september.

Till Avtal 16