Nya skatten gör vår pension ännu lägre

I dag, den 15 februari, går remisstiden ut för utredningen om en skatt på finansiella tjänster, den så kallade bankskatten. Så här skrev 14 OFR-ordföranden på Aftonbladet Debatt inför det att utredningen presenterades i början av november.

Debattartikel

 

Kan man lära något av sjuktalen?

Med jämna mellanrum blommar diskussionen om offentlig sektors höga sjuktal upp. En rapport och en efterföljande debatt; är det kvinnorna? Och är det i så fall deras privatliv eller genetik? Är det nedskärningarna? Är det kontakten med människor? Debattens vågor gick till exempel höga när regeringen för ett år sedan presenterade sin arbetsmiljöstrategi och pekade ut ”kontaktyrken” som riskbranscher. Läs mer Kan man lära något av sjuktalen?

Hur man ökar tilliten inom arbetsmiljöområdet

Den 13 mars arrangerar Föreningen Bakom leendet ett seminarium där OFRs arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius deltar. Man vill bland annat visa på att kunskap om sambandet mellan stress, syndabocksutnämning och minskad tillit är en förutsättning för rätt slags åtgärder. Läs mer Hur man ökar tilliten inom arbetsmiljöområdet