Dags för statligt anställda att besluta om återbetalningsskyddet i sin pensionsförsäkring i Kåpan Pensioner (Kåpan Ålderspension)

Senast den 31 december måste statligt anställda bestämma huruvida man vill ha återbetalningsskydd eller inte för de nya valbara pensionspremierna som placeras från och med 1 juli 2016. Återbetalningsskydd innebär att det försäkringskapital som finns i pensionsförsäkringen betalas ut till efterlevande i form av en pension vid dödsfall. Om man avstår från att välja tecknas försäkringen i Kåpan Pensioner enligt PA 16 utan återbetalnings-skydd. Läs mer Dags för statligt anställda att besluta om återbetalningsskyddet i sin pensionsförsäkring i Kåpan Pensioner (Kåpan Ålderspension)

Leverans från en hållbar och fungerande modell

I dagarna pågår ett intensivt arbete med att lämna synpunkter på EU- förslaget om en social pelare för Europa. Spännande! Exakt vad det ska bli och kommer att bli är ju än så länge oklart men det handlar om att reflektera över och spela in förslag på hur den sociala dimensionen av EU ska se ut i framtiden. Vad ska vi göra gemensamt eller var medlemsstat för sig, vad vill vi diskutera och jämföra med de andra i EU, vilka är de viktiga frågorna? Läs mer Leverans från en hållbar och fungerande modell

Nya nummer av nyhetsbreven

Nya nummer av Aktuella utredningar av intresse, EU-nytt och Facklig omvärld. Läs om de pågående förhandlingarna och diskussionerna om frihandelsavtalen mellan USA och Kanada, om Premiepensionsutredningens slutbetänkande eller om de nya statliga avtalen. Läs mer Nya nummer av nyhetsbreven